neurologisch programmeren

Voor heel wat mensen is het belangrijk dat ze op een bepaald ogenblik veranderingen door gaan voeren in hun leven. We staan er vaak niet of in ieder geval onvoldoende bij stil, maar ons leven kan op diverse manieren negatief worden beïnvloed. Het zogenaamde neuro linguïstisch programmeren is één van de mogelijkheden die je kan helpen om in te zien dat er verandering nodig is. Heel wat mensen worden tijdens hun leven namelijk sterk gedreven en beïnvloed door allemaal negatieve prikkels. Deze hebben zonder dat ze het zelf beseffen hun visie op het leven aanzienlijk veranderd. Vrees jij in dezelfde situatie te zitten en wil je daar graag verandering in brengen? In dat geval laten we je verder op deze pagina graag kennismaken met de interessante voordelen die NLP met zich meebrengt. 

Waarvoor staat neuro precies? 

Het eerste onderdeel van neuro linguïstisch programmeren is het ‘neuro’ onderdeel. Hiervoor geldt dat ze verwijst naar ons neurologische systeem. Het betreft hier met andere woorden de manier waarop we omgaan met onze zintuigen. Van ons zicht, gehoor, de tast- en smaakzin en onze reukzin is bekend dat we ze stuk voor stuk gebruiken om de ervaringen die we oplopen om te zetten in bewust en onbewust denken. Voor een groot gedeelte van NLP geldt dan ook dat ze specifiek betrekking heeft tot het versterken van het besef van ons neurologische systeem en de manier waarop we daar nu precies het beste gebruik van kunnen maken. Dit lijkt natuurlijk allemaal behoorlijk complex. 

Eigenlijk komt het er in de praktijk voornamelijk op neer dat NLP zich richt op de taal die we gebruiken om te communiceren. Hiervan is namelijk bekend dat ze onze neurologische processen aanzienlijk kan beïnvloeden. Voor het linguïstische deel van neuro linguïstisch programmeren geldt dat ze de wijze bestudeert waarop we onze taal inzetten om vorm of betekenis te geven aan onze ervaringen. Sowieso speelt onze taal en de manier waarop we communiceren in ons leven een ongelofelijk grote rol in ons leven. 

NLP Academie – Simpelweg de leukste NLP Opleidingen!

Programmeren, eigenlijk een foute benaming 

Het hele principe van neuro linguïstisch programmeren is gebaseerd op de ervaringen die we in ons leven als mensen opdoen. We staan er vaak veel te weinig bij stil, maar alle negatieve prikkels die we ervaren worden op een bepaalde manier opgeslagen en dragen we veelal de rest van ons leven met ons mee. Zonder dat we het goed en wel zelf beseffen is het dan ook zo dat deze informatie als het ware inwendig wordt gecodeerd. Onze mentale programma’s worden gevormd door een opeenvolging van niet alleen gedrags-, maar ook denkpatronen. Stuk voor stuk zorgen deze in de praktijk voor het tot stand brengen van niet alleen een bepaalde ervaring, maar ook het resultaat dat deze ervaring met zich mee heeft gebracht. Door het volgen van een NLP training wordt het mogelijk gemaakt om daar iets aan te doen. Neuro linguïstisch programmeren zorgt er in de praktijk dan ook voor dat we leveren om gebruik te maken van nieuwe en verbeterde programma’s. Het resultaat hiervan is dat we ook op andere manieren leren denken en handelen. Je zou er van kunnen schrikken hoeveel nieuwe opportuniteiten zich op deze manier zullen weten aan te dienen in je leven. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *