bijstandsuitkering stopgezet

De gemeente moet altijd een geldige reden hebben voordat uw bijstandsuitkering stopgezet kan worden. Deze reden zal zij kenbaar maken in het schriftelijk besluit dat u krijgt nadat uw bijstandsuitkering stopgezet is. Uw bijstandsuitkering kan bijvoorbeeld stopgezet worden als u de inlichtingenplicht heeft geschonden of als uw situatie is veranderd en daarom uw recht op bijstand is vervallen. Een bijstandsuitkering kan tijdelijk of definitief worden stopgezet, waarbij een tijdelijke stopzetting opschorting wordt genoemd.

bijstandsuitkering stopgezet

Tijdens het recht op een bijstandsuitkering zult u zich moeten houden aan een aantal verplichtingen om dit recht te behouden. Bij schending van deze verplichtingen, kan uw gemeente de bijstandsuitkering stopzetten.

Er zijn meerdere redenen om een bijstandsuitkering stop te zetten. Een bijstandsuitkering kan namelijk stopgezet worden op het moment dat u verhuist naar buiten uw gemeente, als u werk hebt gevonden en u meer dan uw bijstandsuitkering verdient, op het moment dat u gaat samenwonen en uw partner voldoende inkomen heeft, wanneer u geld hebt ontvangen en u voldoende vermogen hebt, indien u de inlichtingenplicht geschonden hebt, als u gefraudeerd hebt, indien u recht hebt op een andere uitkering, als u recht hebt op studiefinanciering, ingeval u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt, op het moment dat u in de gevangenis zit of als u komt te overlijden.

bijstandsuitkering stopgezet

De gemeente kan uw bijstandsuitkering stopzetten door een eigen fout. Deze zal zich echter niet vanzelf oplossen en daar zult u zelf actie in moeten ondernemen. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat de beslissing is gedaan dat uw bijstandsuitkering stopgezet is. U onderbouwt uw bezwaarschrift met gronden waarom u het niet eens bent met het feit dat uw bijstandsuitkering stopgezet is. Bij opschorting van de bijstandsuitkering, krijgt u een hersteltermijn waarin u nieuwe informatie moet aanleveren binnen een bepaalde termijn. De bijstandsuitkering kan stopgezet worden als u de informatie niet aanlevert en dan zult u alle te veel ontvangen bijstand moeten terugbetalen.

In het kader van een rechtmatigheidsonderzoek kan de gemeente onderzoeken of u nog steeds recht hebt op een bijstandsuitkering. Dit doet zij door middel van bijvoorbeeld gegevens op te vragen en te controleren of zelfs een huisbezoek af te leggen bij u thuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *